AVTORJI

Spletno stran pripravil uredniški odbor ob 110-letnici rojstva Prežihovega Voranca:

  • Miroslav Osojnik
  • prof. Janez Mrdavšič
  • prof. Bojana Verdinek
  • prof. Alojz Krivograd
  • mag. Tomaž Rožen
  • univ. dipl. soc. Simona Šuler Pandev.

Priprava strani po poglavjih:

  • Prežih in čas - Alojz Krivograd
  • Življenje in delo - Miroslav Osojnik
  • Kviz za šolarje - Bojana Verdinek
  • Bibliografija - Simona Šuler Pandev