Predstavitev
Akti ustanove
Vorančeva pot
Fotogalerija
Aktualno
PREŽIHOVA USTANOVA
Gačnikova pot 5

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Telefon: 02 821 6000

Prežihova ustanova je neodvisna in samostojna ustanova splošno koristnega in trajnega namena za širitev slovenske kulturne, znanstvene in druge ustvarjalnosti, štipendiranja ter varovanja kulturne in naravne dediščine. Njeno delovanje je v prvi vrsti namenjeno razvoju in napredku Koroške.

V okviru svoje dejavnosti ustanova:

  • izvaja in spodbuja kulturno umetniško dejavnost,
  • izvaja in spodbuja založniško dejavnost, 
  • izvaja in spodbuja znanstveno raziskovalno dejavnost.

Prežihova ustanova je bila ustanovljena leta 1996 v Kulturnem domu v Kotljah. Pobudniki so bili  Korošci, ki so po maturi na ravenski gimnaziji po študiju ostali v Ljubljani in si tam našli svoj poklicni in življenjski prostor. Že pred njeno ustanovitvijo so se Korošci združili v Klubu Korošcev Ljubljana. Njegovo ustanovitev so med drugim spodbudile nove družbeno ekonomske razmere, ki so z osamosvojitvijo sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja prinesle novo zakonodajo o društvih in povsem na novo uredile pravno formalno področje humanitarnih ali dobrodelnih organizacij, kot so fundacije oziroma ustanove. Kmalu zatem je sledila ustanovitev Prežihove ustanove, ki je uspela k ustanoviteljstvu privabiti šest koroških občin, slovenske organizacije na avstrijskem Koroškem, oba koroška kluba v Ljubljani in nekaj vidnih Korošcev v Ljubljani in na Koroškem.

Pomemben namen Prežihove ustanove, zapisan v ustanovitvenem aktu, je poleg spodbujanja kulturnih dejavnosti ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine tudi štipendiranje nadarjenih študentov s Koroške, ki živijo v slabih gmotnih razmerah. Tako je ustanova doštipendirala študentko, ki je končala študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, in študenta Filozofske fakultete v Mariboru. Poleg tega je financirala zaključek študija študentki na Filozofski fakulteti v Ljubljani in nudila denarno pomoč nekaterim koroškim študentom, med drugim tudi za študij v tujini.

Ob dvajseti obletnici Prežihove bajte je ustanova prispevala finančna sredstva za revitalizacijo eksponatov v njej. Na kulturnem področju je ustanova prispevala finančna sredstva za kulturne dejavnosti na Koroškem, organizirala in financirala je slikarsko kolonijo koroških likovnikov v Kotljah in podobno.

Ob deseti obletnici tradicionalnega pohoda Čez goro k očetu je ustanova v okviru založbe Karantanija izdala Vorančevo istoimensko pripoved  in jo namenila udeležencem desetega pohoda po poti, ki jo pisatelj opisuje v tej zgodbi. Ob stodeseti obletnici pisateljevega rojstva je pripravila biblofilsko izdajo Vorančeve črtice Solzice. Ta izdaja je zaradi svoje izvirnosti in aktualnosti doživela izjemno odmevnost in je pošla v rekordnem času.

Ko je pred leti založba Drava iz Celovca izdala monografijo o Prežihovem Vorancu, izpod peresa Draga Druškoviča, je ustanova sodelovala z odkupom določenega števila izvodov in tako podprla izdajo te monografije.

Delo ustanove sloni na ljudeh, ki jim je pri srcu humanitarna dejavnost in jim je blizu Prežihova pripoved o ljudeh na socialno družbenem obrobju, ki jih na žalost tudi v današnjih družbenih razmerah ne manjka.  V nekaterih primerih nismo daleč od usode otrok, kot jih je pisatelj nekoč opisal v zgodbi Levi devžej.

Organi Prežihove ustanove so uprava, nadzorni odbor in štipendijska komisija. S pričetkom mandata je funkcijo predsednika Uprave Prežihove ustanove prevzel novi župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. Novo imenovana uprava je leta 2008 spremenila sedež ustanove, ki je od takrat na Ravnah na Koroškem, in oblikovala program aktivnosti, ki temelji na promociji Prežiha in njegovih literarnih del.

Zavedanje o pomenu Prežiha, veličini njegove osebnosti in izjemni sporočilnosti njegove literature je osnova za začrtanje nadaljnjih aktivnosti ustanove v prihodnje. V sodelovanju z založba Beletrina smo izdali ponatise vseh treh Vorančevih romanov /Jamnica, Doberdob, Požganica/ ter v knjigi Dekle z mandolino izbor Vorančeve kratke proze. Ustanova je izdala tudi prevod romana Doberdob v esperanto - prevod: Vinko Ošlak.

Poseben poudarek je bil v tem času namenjen obeležitvi 60. obletnice smrti in 120. obletnice rojstva Prežihovega Voranca. Skupaj s Študentsko založbo smo v Cankarjevem domu v Ljubljani izvedli odmeven simpozij strokovni posvet, posvečen novim pogledom na Prežiha.  Skupaj z Občino Ravne na Koroškem smo izdali obsežen zbornik z naslovom '...in teče življenje pod Goro'. Ustanova je izdala tudi elektronsko publikacijo: izbor prispevkov iz Koroškega Fužinarja o Prežihovem Vorancu, njegovem delu  in njegovi družini – izbor: Mirko Osojnik. 

 

V teh letih smo vzpostavili  neposredno stalno sodelovanje ustanove s šolami, ki nosijo ime Prežihovega Voranca; dogovorili smo se za neposredno sodelovanje pri njihovih dejavnostih ob srečanjih šol. Tako že nekaj let zapored organiziramo nagradne literarne in likovne natečaje na temo Prežiha in njegovih del, katerih namen je spodbujanje mladih k branju knjig Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca.


 
  Copyright © 2009 Prežihova ustanova. Vse pravice pridržane. Produkcija KOPJE d.o.o.