Predstavitev
Akti ustanove
Vorančeva pot
Fotogalerija
Aktualno
PREVOD DOBERDOBA V ESPERANTO
Prevod: Vinko Ošlak

 


PROGRAM DELA USTANOVE V LETU 2019

     Uprava Prežihove ustanove je na seji 28. marca potrdila program dela ustanove v letu 2019 z naslednjimi aktivnostmi:

·       v sodelovanju s šolami, ki nosijo Prežihovo ime, bomo izvedli nagradni literarni natečaj;

·       sofinanciranje izdaje knjige o Alojzu Kuharju;

·       sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tradicionalnega srečanja pri Prežihovi bajti;

·       sodelovanje pri izvedbi Kuharjevih dnevov konec oktobra 2019 v Kotljah.

Poleg navedenih aktivnosti bomo v skladu s finančnimi možnostmi in sprotnimi odločitvami o prioriteti aktivnosti pristopili k izvedbi naslednjih projektov:

·       uglasbitev besedil v počastitev Prežihovega Voranca: glasbeno delo – kantata;

·       sofinanciranje izdaje slikanice avtorjev Klavdije Zbičajnik in Mojmira Plevnika: PREŽIHOVI ODTISI – VORANČEVA POT;

·       izdaja Vorančeve novele POT NA KLOP v treh medijskih izvedbah:

broširan natis novele, ponatis zgoščenke Svetneči, Kamnikova izvedba pesmi o Svetnečem Gašperju.

 

 


 
  Copyright © 2009 Prežihova ustanova. Vse pravice pridržane. Produkcija KOPJE d.o.o.