Copyright © 2003 KOK Ravne, KOPJE d.o.o. AVTORJI
   

 

V molčanju sinjih teh nicin pod Goro
si bral podobo samorastno
življenja našega
in iz globač temačnih v Tvoji luči
vstal je človek naš.
Človek? Kaj? Je zver?
Je brat trpljenja, blodenj in ljubezni
v vse dalje časov in svetov.

(Dr. Franc Sušnik, Koroški fužinar 1951 št. 1-2 str. 21)